Collectie Gelderland

Geen titel

De IJsselkade in westelijke richting. Aan de overzijde van de IJssel zijn huizen van de Hoven te zien.