Collectie Gelderland

Geen titel

Het R.K. St. Walburgisziekenhuis.