Collectie Gelderland

Geen titel

Gezien in noordoostelijke richting. De toegangspoort in het midden is van het landgoed De Zegerij. Het huis is gebouwd vóór 1698 en is in 1892 gesloopt. Het grondgebied wordt vervolgens in delen verkocht. De Zegerijstraat wordt daartoe aangelegd en het gebied tussen de Jan Somerstraat en de D.A. van Vuurenstraat wordt dan bebouwd. Van 1886 tot 1888 was in De Zegerij een herstellingsoord voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen gevestigd. Dit kan verklaren waarom er zoveel kinderen op de foto voorkomen. Of het witte pand het huis Zegerij is of een bijgebouw is niet duidelijk. Gegevens ontleend aan de publicatie: De Zegerij, een voormalig landgoed in Brummen door H. van der Made.