Collectie Gelderland

Geen titel

Vanaf de toren van de Sint Janskerk in noordelijke richting. Op de voorgrond de bebouwing aan de Nieuwstad. Daarachter het spooremplacement met rechts de Overweg. In het midden het silo van Spieker en Elfrink.