Collectie Gelderland

Geen titel

Groepsfoto t.g.v. de officiéle ingebruikneming van de gerestaureerde openbare lagere school Larensebroek.