Collectie Gelderland

Geen titel

De Ned. Hervormde Kerk met Pastorie. Deze kerk is in januari 1931 in gebruik genomen als vervanger van de kerk uit 1859.