Collectie Gelderland

Geen titel

Voorste kelder, dichtgezette doorgang naar nr. 8.