Collectie Gelderland

Geen titel

Het kruispunt Overwelving met het Rijkenhage. Links de Nieuwstad en rechts de Turfstraat.