Collectie Gelderland

Geen titel

De Ned. Hervormde kerk met pastorie gezien vanaf de kruising van de Dr. Gunningstraat met de Smeestraat.