Collectie Gelderland

Geen titel

Aanvulling Monumentenlijst 1982 (vóór start inventarisatie gemeentelijke monumentenlijst). In de middeleeuwen bevond zich op deze plaats het achterhuis van herberg DecRaven die waarschijnlijk in de panden Zaadmarkt 78-80 was gevestigd. De panden Rodetorenstraat 17 en 19 werden in 1684 gebruikt als huis en schuur terwijl er toen ook een gruitmolen was gewestigd. In de 18e eeuw behoorden deze panden bij het huis Ravenstraat 3 dat toen eigendom was van de postmeester Heasebroeck, die het gebruikte als posthuis.