Collectie Gelderland

Geen titel

Leden van de gemeenteraad, veldwachter Bruisma en de aanbiedster van de bloemen Gerda Blankenheijm op de trap van het gemeentehuis (toen Zutphensestraat 23) bij de inhuldiging van de nieuwe burgemeester H.F.M.E. Graaf van Limburg Stirum (onder aan de trap op de mat met zijn vrouw en twee dochters). Onderste rij: chef-veldwachter Bruinsma, H.B.F.J. de Roo (wethouder), M.J. Gravin van Limburg Stirum, H.F.M.E. Graaf van Limburg Stirum (burgemeester), J.E.H. Baronesse van Nagell (burgemeestersvrouw), tweede rij van onder: F.C. Colenbrander, M. Straalman, Gerda Blankenheijm, P.M. Blankenheijm, P. de Wijs (oud burgemeester). Achter Colenbrander staat D..J. Wissink. Achterste rij: A. Huiskamp, H.G.J. Hogeweij, C.J. van Marle, A. Hagen en M.C. Sanders.