Collectie Gelderland

Geen titel

Overdracht van het waterwerk door de stichting WEL aan de gemeente bij de feestelijke ingebruikneming van de IJsselpromenade. Aan het woord mevrouw A.L. Kingma-Anschütz. Meerdere foto's op te vragen op de studiezaal.