Collectie Gelderland

Geen titel

Richting de Voorsterklei op de grens met de gemeente Brummen. Hier stond een schotbalkenloods waarvan het fundament nog zichtbaar is. Het loodsje maakt onderdeel uit van de IJssellinie, die midden jaren 60 ontmanteld is.