Collectie Gelderland

Geen titel

De Antvelinkbank in Hall. In 1927 werd de oude dorpsschool afgebroken en werd er bij de nieuwe school de Antvelinkbank gemetseld als herinnering aan meester Antvelink. Jacob Antvelink was 'schoolhoofd' van 1859 tot 1880 in Hall.