Collectie Gelderland

Geen titel

Woningen (2e huizenrij) van de David Evekink Stichting.