Collectie Gelderland

Geen titel

Hoge waterstand van de IJssel.