Collectie Gelderland

Geen titel

Brand in de Waliënkazerne van de Koloniale Reserve.