Collectie Gelderland

Geen titel

Detail voorgevel met strek en gepleisterde sluitsteen. In het fries een gepleisterd kader met siertegels.