Collectie Gelderland

Geen titel

Schoolfoto van de openbare lagere school. Links onderwijzeres mejuffrouw Peters. Rechts meester Pasman. De namen staan op p. 33 van het boekje: Barchem in oude ansichten / W. Klomp en J.M. Somer.