Collectie Gelderland

Geen titel

Een hoekje in de praktijk van dokter Thate, apotheekhoudend huisarts. Behalve een voorraad medicijnen werden medicijnen ook wel zelf samengesteld. Ook bloedbezinking- en urineproeven werden hier uitgevoerd.