Collectie Gelderland

Geen titel

Jacob Damsingel (opgeleverd in 1905) hoek Coehoornsingel met rechts de huizen van de Nieuwstad. Vaag zichtbaar is de Spanjaardspoort. Het grote gebouw voor de St. Jan zijn de stallen van de Isendoornkazerne met links daarvan de RK Pastorie en daar weer naast Huize St. Elisabeth. Links daarvan de torens van de Broederenkerk en Walburgiskerk. Op de voorgrond zijn de oude waterpartijen van de wasserij/de bleek te zien bij de Grote Gracht. De laatste gebouwen daarvan zijn in 1909 gesloopt. Gezien de activiteiten in de voorgrond lijkt het er op dat men de waterpartij heeft gebruikt als bouwput voor de Jugendstil gebouwen aan de Jacob Damsingel.