Collectie Gelderland

Geen titel

Villawijk Berkeloord. Splitsing Haitsma Mulierlaan (links), Marinus M. Naefflaan (naar rechts).