Collectie Gelderland

Geen titel

De IJssel bij 't Harenberg in Zutphen.