Collectie Gelderland

Geen titel

Medewerkers voor de apotheek. Zittend mejuffrouw Van der Hoeven.