Collectie Gelderland

Geen titel

In de verte links de toren van de Walburgkerk en rechts de toren van de Sint-Jan kerk en de sterflat in Zutphen. We staan hier midden op de Leestense Enk, nabij het het hoogste punt. Op de oude middelweg. De kool staat op het bouwland van Boschloo waar dit jaar de fa Kappert zijn groente verbouwt, deze woonde op de boerderij de Ploeg.