Collectie Gelderland

Geen titel

In het midden zien we het Wijnhuis, waar destijds het Stedelijk Museum was gevestigd, en rechts de Wijnhuistoren. Op 8 april verlieten de Duitsers de stad, maar enkele scherpschutters hadden zich in het Wijnhuis verschanst. De Canadezen schoten het Wijnhuis met vlammenwerpers in brand. Het gebouw brandde uit en er ging een groot deel van de collectie verloren.