Collectie Gelderland

Geen titel

Schoolfoto van de openbare lagere school. Links onderwijzeres mejuffrouw Peters. Rechts meester Pasman.