Collectie Gelderland

Geen titel

Hooiplukkers nagespeeld tijdens de feesten t.g.v. de kroning van Wilhelmina in 1898.