Collectie Gelderland

Geen titel

Dame, mogelijk mevrouw Monster, op de oever van de IJssel bij de Badhuisweg met de IJsselbrug op de achtergrond.