Collectie Gelderland

Geen titel

Nieuwe kelder. Rechter bouwmuur met sporen van verdwenen tongewelf.