Collectie Gelderland

Geen titel

Verplaatsing van de poort van het Oude en Nieuwe Gasthuis naar het terrein van Het groot Graffel. Meerdere foto's aanwezig, op te vragen op de studiezaal.