Collectie Gelderland

Geen titel

Consistoriekamer in de Walburgiskerk met portretten van predikanten.