Collectie Gelderland

Geen titel

Opening van Kleuterschool Ut Iemenschoer. Bert Hulsbos feliciteert burgemeester Blankstein met de nieuwe kleuterschool.