Collectie Gelderland

Geen titel

Modelwoning in het kader van de uitvoering van de ruilverkaveling. Dit is boerderij De Bieshorst van de familie Wesselink.