Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht gereconstueerde kruisvensters met luiken op de verdieping en bouwsporen van dichtgezette vensters.