Collectie Gelderland

Geen titel

Bezoek van het gemeentebestuur van Zutphen aan de gemeente Hilden. Met o.a. wethouder Albers, het echtpaar Roeters van Lennep en gemeentesecretaris Smit.