Collectie Gelderland

Geen titel

Het oude interieur van de Nederlands Hervormde Kerk, de Martinuskerk. Gezien naar het westen, het orgel is zichtbaar. De preekstoel zit hier aan de zuidzijde. een aantal pilaren is hier niet aanwezig, hier rondbogen. na 1957 is alles veranderd.