Collectie Gelderland

Geen titel

De toen Leestenseweg geheten vanaf de kerk tot de bocht waar later de Boonendaalseweg op de Hofweg werd aangesloten. Nu heet deze weg ook Bonendaal, vanaf de kerk. Op de foto staat een tante van de heer Laman Trip, foto na 1900 gemaakt. De hooibergen links hoorden bij de boerderij van Manus Begieneman. Deze stond op de hoek waar thans de Breegraven begint. Zie SZU002000286 voor de afbraak van deze boerderij.