Collectie Gelderland

Geen titel

Open veld in noordwestelijke richting. Links de schuren van boerderij Engelenvoort aan de Leestenseweg 30.