Collectie Gelderland

Geen titel

Zicht op de zijgevel van herberg 't Langenbaergh (vanuit oostelijke richting).