Collectie Gelderland

Geen titel

Het dorp gezien vanaf de westzijde met de Martinuskerk links en de Molen Nooitgedacht rechts in een periode met hoog water.