Collectie Gelderland

Geen titel

Spantbeen in trapportaal, rechts met doorgang naar hoekpand rechts.