Collectie Gelderland

Geen titel

Eerste steenlegging van 't Nutsgebouw en Bewaarschool door de dames VerLoren van Themaat.