Collectie Gelderland

Geen titel

De gebouwen links staan aan de Molenstraat, in het midden aan de toenmalige Leestenseweg, later Bonendaal. De kerk is de Martinuskerk.In het miden en rechts staan de huizen aan de Schoolstraat. geheel rechts de boerderij van Smeerdijk. Het bouwland middenvoor is heel lang op de plek aanwezig, de zgn. Woert. Die is al te zien op de kaart van het ONG uit 1663.