Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht deels dichtgezette uitruiopening.