Collectie Gelderland

Geen titel

Behoorde bij het landgoed Den Bosch. Bevatte vroeger 2 woningen.