Collectie Gelderland

Geen titel

Het plaatsen van een stuurhut op een schip op het terrein van Spieker & Elferink (naast smederij) in de Spoorweghaven (ook wel haven van Spieker & Elferink genoemd). Llinksboven is de gasfabriek te zien en rechts de huizen aan de Marsweg.