Collectie Gelderland

Geen titel

Hoek Martinetsingel en Wanne. Geheel rechts zien we het pand Wanne 4. Meer naar links zien we de achterzijde van panden aan de Spitaalstraat.