Collectie Gelderland

Geen titel

De nieuwe vaste IJsselbrug over de IJssel. Links de werkboot voor de ontmanteling van de Baileybrug.