Collectie Gelderland

Geen titel

Overlegorgaan Warnsveld-Zutphen in het gemeentehuis met v.l.n.r. de heren Boschloo, Hopperus Buma (burgemeester Warnsveld), Roeters van Lennep (burgemeester Zutphen), Wiersema (gemeentesecretaris Warnsveld), W. van de Meerendonk (waarnemend secretaris) en H. Kiezebrink (wethouder). Daarachter de heren B. Arends, H. Sieben, D. Beek (dir. Gemeentewerken Warnsveld: kijkt uit het raam), daar vlak voor Frans van Uem.